TEXT DE INFORMARE Şİ CONSİMŢĂMÂNT CU PRİVİRE LA UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În conformitate cu Legea 6698 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi EU General Data Protection Regulation (GDPR), scopul acestui text de informare şi consimţământ („Text de informare”) este stabilirea termenilor şi condiţiilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal obţinute de la Pacienţi în momentul asigurării Serviciilor, şi/sau a datelor cu caracter personal obţinute de la beneficiari („Pacienţi”) în cadrul activităţilor („Servicii”) efectuate pentru asigurarea serviciului de „Opinie secundară şi consultanţă medicală gratuită”, serviciu asigurat de spitalele partenere cu care MLPH International Sağlık Turizmi Danışmanlık Hizmet Ltd. Şti. (“Medproper”), cu sediul în Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No: 71 Şirin Apt.  Daire: 10 Bakırköy -  İstanbul, are încheiate contracte de parteneriat, spitale enumerate mai jos.

 

Cum sunt obţinute datele dvs. şi datele cu privire la istoricul bolii dvs.?

Datele cu privire la boala dvs. sunt transmise către spitalele cu care avem încheiate contracte de parteneriat din Turcia şi personalul medical relevant în scopul planificării eventualului dvs. tratament şi sunt obţinute din rapoartele medicale, informaţiile cu privire la medicamentele pe care le utilizaţi, epicrizele, imaginile, rapoartele de imagistică, rapoartele de patologie pe care ni le trimiteţi.

Care date sunt prelucrate?

 

În acest articol sunt enumerate datele care sunt considerate a fi date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 6698 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi care, în cadrul serviciilor asigurate, sunt prelucrate de Medproper. Atâta timp cât nu este specificat altfel, în conformitate cu prevederile clauzelor şi condiţiilor prezentate în cadrul acestui Text de Informare, termenii de „Date cu caracter personal” şi „Date cu caracter special (Delicate)”, sunt definiţi după cum urmează:

Spitalul colectează următoarele date prezentate de către Pacient:

 

 

În conformitate cu prevederile articolelor 3 şi 7 ale Legii 6698 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi a regulamentelor ce urmează să fie stabilite de Comisie, datele ce devin anonime în urma ştergerii datelor dvs. cu caracter personal, nu vor fi considerate din prisma articolelor de lege menţionate mai sus a fi date cu caracter personal sau delicate, iar activităţile de prelucrare ale acestor date se vor efectua fără a aduce atingere prevederilor acestui text de Informare.

În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt transmise către medicii specialişti, personalul medical şi personalul spitalului pentru a asigura serviciul de „opinie secundară gratuită” ce urmează să îl primiţi cu privire la un posibil tratament. Astfel, spitalele cu care deţinem parteneriate vor întocmi un plan de tratament complet şi un buget estimativ iar aceste informaţii vor fi transmise către dvs.

Spitalele pot prelucra datele cu caracter personal prezentate de către Pacient iar noile date produse de Spital în urma utilizării datelor cu caracter personal sunt utilizate pentru ca Pacientul să beneficieze de Servicii, pentru asigurarea Serviciilor, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în acest Text de Informare cu privire la datele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin din asigurarea de Servicii şi pentru îndeplinirea oricărui tip de obligaţii legale.

Pe lângă acestea, în conformitate cu prevederile articolelor 5, 6 şi 8 ale Legii 6698 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi/sau în cazul în care în legislaţia respectivă există excepţii, Spitalul va putea prelucra datele cu caracter personal şi le va putea transmite către terţe persoane fără a mai primi consimţământul Pacientului.

 

Cine poate avea acces la datele dumneavoastră?

Medproper poate transmite datele cu caracter personal obţinute de la Pacient şi noile date produse de Spital în urma prelucrării acestor date personale către alţi furnizori de servicii şi terţe persoane în scopul asigurării Serviciilor, îmbunătăţirea experienţei Pacientului, îmbunătăţirea Serviciilor şi oricare dintre obiectivele menţionate în articolul „În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră” din această Politică de Informare.

 

Datele cu caracter personal, clinice şi genetice care fac obiectul acestui Text de Informare, vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile de siguranţă din legislaţia în vigoare în ţara unde datele sunt stocate-depozitate.

Despre accesul dumneavoastră la datele personale şi solicitările de modificare ale acestora

Pacientul are dreptul să solicite de la Medproper următoarele cu privire la datele sale personale:

Pacientul va putea transmite solicitările de mai sus în scris la adresa Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No: 71 Şirin Apt.  Daire: 10 Bakırköy -  İstanbul sau la adresa de e-mail info@medproper.com. Medproper va răspunde pozitiv sau negativ la solicitările de mai sus şi îşi va motiva răspunsul în scris sau în mediu electronic. Pacientul declară că informaţiile ce fac obiectul acestui Text de Informare sunt complete, corecte şi actualizate şi se angajează să le actualizeze în cazul în care intervin vreo schimbare. Medproper nu poartă nici o răspundere pentru faptul că Pacientul nu prezintă date actualizate.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Medproper ca stoca datele cu caracter personal prezentate de către Pacient cu scopul ca Pacientul să beneficieze de Servicii şi pentru ca serviciile să poată fi asigurate şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, menţionate în Politica de Informare şi Servicii, pe toată perioada în care serviciile sunt asigurate.

Măsuri de precauţie şi angajamente cu privire la siguranţa datelor

În conformitate cu condiţiile prezentate în această Politică de Informare sau legislaţie, Medproper se angajează să împiedice accesul în mod ilegal la datele cu caracter personal şi/sau prelucrarea ilegală a acestora şi declară că va lua măsurile de precauţie tehnice şi administrative necesare pentru asigurarea unui nivel de siguranţă adecvat pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Modificări ce urmează să fie aduse Politicii de Informare

Medproper are dreptul să modifice oricând consideră necesar prevederile acestei Politici de Informare cu condiţia să facă public acest lucru pe web site-ul său, www.medproper.com. Modificările aduse Politicii de Informare intră în vigoare la data publicării.

Prin aceasta declar că am primit textul de informare şi consimţământ, l-am citit şi l-am înţeles şi că sunt de acord cu prelucrarea, utilizarea şi transferul către terţe persoane în cazul unui posibil tratament a datelor mele cu caracter personal, motiv pentru care semnez textul acestui consimţământ.

 

 


MLPH International Sağlık Turizmi Danışmanlık Hizmet Ltd. Şti.

Responsabil date

Murat Semiz

murat@medproper.com